Partner

LINE@_Agency

[email protected] Agency ผู้ช่วยสร้างบัญชี [email protected] ตั้งค่าพื้นฐาน จัดคอร์สสอนวิธีใช้ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนแบบระยะยาว ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

LINE-Ads-Platform

Agency ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการซื้อ LINE Ads Platform (LAP) หรือสื่อโฆษณาบน LINE Timeline ในลักษณะ Bidding โดยผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

LINE@_CertifiedCoach-1

[email protected] Certified Coach ผู้ที่ผ่านการรับรองจาก LINE แล้วว่าเชี่ยวชาญด้าน [email protected] พร้อมยังมีความรู้อื่นๆ ด้านการตลาดดิจิทัล การทำคอนเทนต์ และด้านการทำธุรกิจ มุ้งเน้นช่วยเสริมความรู้ให้เจ้าของธุรกิจนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

Scroll Up