Poll & Survey

Poll & Survey

หมดยุคปริ๊นแล้วแจก แจกแล้วหาย ไม่เคยได้แบบสอบถามกลับคืน แต่คุณจะรู้จักลูกค้าได้ง่ายขึ้นด้วยแบบสอบถามบน [email protected] ซึ่งมีให้เลือกทั้งโพลที่ให้โหวตตามตัวเลือกที่กำหนด หรือแบบสอบถามที่สามารถตั้งคำถามได้เองตามความเหมาะสม

โดยทั้งคู่สามารถตั้งระยะเวลาการทำได้ด้วย เช่น ต้องทำภายในวันที่ 15 เดือนนี้ หากลูกค้ามาเปิดวันที่ 16 ก็จะไม่สามารถร่วมโหวตได้แล้ว และที่สำคัญคือสามารถให้ของรางวัลหลังจากลูกค้าทำแบบสอบถามแล้วด้วย โดยให้ผ่าน E-Coupon ที่เราสร้างบน [email protected] นี้เอง ทำได้ง่ายๆ ครบวงจรแบบนี้ ถ้าอยากรู้จักลูกค้ามากขึ้นต้องทำเลย

Scroll Up